**Ultima actualizare: 22.01.2024**

Termeni și Condiții de Utilizare a Datelor pentru Website-ul SaveTheDate.eu

## 1. Introducere

Acești Termeni și Condiții de Utilizare a Datelor (denumiți în continuare „Termeni și Condiții”) descriu modul în care datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt colectate, stocate și prelucrate de SaveTheDate.eu în timpul utilizării website-ului. Acești termeni clarifică drepturile și responsabilitățile părților implicate și stabilesc standardele noastre stricte privind protecția datelor.

## 2. Colectarea Datelor

SaveTheDate.eu colectează date cu caracter personal în mod responsabil și numai cu consimțământul explicit al utilizatorilor. Datele sunt colectate în principal pentru a furniza servicii și funcționalități, precum și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

## 3. Prelucrarea Datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în strictă conformitate cu cerințele legale și cu politica noastră de confidențialitate. Prelucrarea datelor se realizează doar în scopurile specificate și este însoțită de măsuri de securitate adecvate pentru protecția datelor.

## 4. Acces și Control

Utilizatorii au dreptul de a accesa datele lor cu caracter personal, de a solicita corectarea sau ștergerea acestora și de a-și exercita oricare dintre celelalte drepturi legale prevăzute în conformitate cu legile privind protecția datelor.

## 5. Confidențialitate și Securitate

SaveTheDate.eu pune un accent deosebit pe asigurarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt implementate pentru a preveni accesul neautorizat la date și a asigura integritatea acestora.

## 6. Anunțarea Încălcărilor

În cazul unei încălcări a datelor care ar putea duce la compromiterea datelor cu caracter personal, SaveTheDate.eu va notifica utilizatorii și autoritățile competente în conformitate cu reglementările aplicabile.

## 7. Contact

Pentru orice întrebări sau preocupări cu privire la Termenii și Condițiile de Utilizare a Datelor, vă rugăm să ne contactați la [Adresa de contact] sau la [Adresa de email de contact].