**Ultima actualizare: 22.01.2024**

Politica de Confidențialitate pentru Website-ul SaveTheDate.eu

## 1. Introducere

Această Politică de Confidențialitate (denumită în continuare „Politica”) reprezintă angajamentul SaveTheDate.eu de a proteja informațiile cu caracter personal ale utilizatorilor săi. Această Politică se aplică tuturor informațiilor cu caracter personal colectate de SaveTheDate.eu prin intermediul website-ului și a serviciilor sale conexe.

## 2. Colectarea Informațiilor Personale

### 2.1. Informații Colectate Direct

Pentru a utiliza serviciile noastre, utilizatorii sunt obligați să furnizeze informații personale, inclusiv, dar fără a se limita la:
– Nume și prenume
– Adresa de email
– Numere de card de credit/debit

Aceste informații sunt colectate pentru a permite utilizatorilor să creeze și să transmită invitații digitale și să gestioneze evenimentele.

### 2.2. Informații Colectate Automat

În mod automat, colectăm informații cum ar fi:
– Adresele IP
– Date despre dispozitiv (tipul, modelul, sistemul de operare)
– Date despre utilizarea website-ului, inclusiv paginile vizitate și acțiunile întreprinse.

Aceste informații sunt colectate pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a asigura securitatea website-ului.

## 3. Scopuri și Bază Juridică

Utilizăm informațiile cu caracter personal în scopurile următoare:

– Pentru a furniza serviciile noastre, inclusiv crearea și trimiterea de invitații digitale și administrarea evenimentelor.
– Pentru a procesa plățile și a gestiona facturarea.
– Pentru a monitoriza și a îmbunătăți serviciile noastre, inclusiv analize și cercetări statistice.
– Pentru a respecta obligațiile legale, cum ar fi raportarea tranzacțiilor financiare sau cooperarea cu autoritățile competente.

## 4. Protecția Datelor și Măsuri de Securitate

Furnizăm măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Datele cu caracter personal sunt stocate într-o bază de date securizată, iar comunicațiile sunt criptate pentru a preveni interceptarea neautorizată.

## 5. Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii au următoarele drepturi privind datele lor personale:

– Dreptul de acces: utilizatorii pot solicita o copie a datelor lor personale.
– Dreptul la rectificare: utilizatorii pot corecta sau actualiza informațiile lor personale inexacte.
– Dreptul la ștergere: utilizatorii pot solicita ștergerea datelor lor personale în anumite circumstanțe.
– Dreptul la restricționarea prelucrării: utilizatorii pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor personale.
– Dreptul la portabilitatea datelor: utilizatorii pot solicita transferul datelor lor personale către alt furnizor de servicii.

Pentru a exercita aceste drepturi sau pentru orice alte întrebări sau solicitări legate de datele cu caracter personal, utilizatorii pot contacta echipa noastră de suport.

## 6. Divulgarea Informațiilor

Nu dezvăluim informațiile cu caracter personal către terți fără consimțământul prealabil al utilizatorului, cu excepția cazurilor în care legea permite sau impune acest lucru.

## 7. Actualizări ale Politicii de Confidențialitate

Această Politică poate fi actualizată periodic pentru a se conforma legilor aplicabile și pentru a reflecta schimbările în serviciile oferite. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la orice actualizare.

## 8. Contact

Pentru orice întrebări legate de această Politică de Confidențialitate sau pentru a exercita drepturile dvs. cu privire la datele personale, vă rugăm să contactați echipa noastră de suport la [Adresa de contact] sau la [Adresa de email de contact].